קבורה
קבורה

כלים ומאגרי מידע

קבורה

​​המשרד לשירותי דת אמון על הסדרת פעילותן של חברות הקדישא ועל הפיקוח והבקרה עליהן. כמו כן מסייע המשרד בפיתוח בתי העלמין ברחבי הארץ. בנוסף, המשרד מטפל בכל פניות הציבור הנוגעות לנושא הקבורה והוא שם לעצמו למטרה לטפל בכל פניה אליו במסירות ובתשומת הלב הנדרשים.

 

המשרד פועל לייעול תהליכים ושיפור ממשקי העבודה ושיתופי הפעולה בין הגופים הממשלתיים השונים בכדי לקצר ולפשט את התמודדותו של האזרח עם נושא הקבורה בתקופה כה רגישה בחייו.

 

מבין הנושאים שהמשרד לשירותי דת עוסק בהם בתקופה האחרונה: קידום נושא הקבורה הרוויה, שיפור חזות ושמירה על מראה אסתטי של בתי העלמין בארץ לרווחת הציבור, הנחיית גופי הקבורה האחראיים לביצוע מיפוי בבתי העלמין ופרסום תקנות והוראות בנושא הקבורה בקרב חברות הקדישא.​​​

 

שאלות בנושא קבורה

הצג הסבריםמה פירוש המושג קבורה רוויה?
הצג הסבריםקרוב משפחתי נפטר, מה עלי לעשות?
הצג הסבריםמתי מותר לגבות תשלום עבור חלקת קבר?
הצג הסבריםהאם אני יכול לבחור את בית העלמין בו אקבר/ ייקברו קרובי?
הצג הסבריםאני מופקד על קבורתו של קרוב משפחה שמוגדר כחסר דת, היכן אוכל לקבור אותו?
הצג הסבריםלהיכן עלי לפנות בעניין תלונות על התנהלות החברה קדישא?
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
שתף/שמור